G.A.I.  ( Guardian Action International )  "Osiris"
Galactische Federatie
"Het Ashtar Commando"
Ashtar Command  "betekenis logo"


Dit logo heeft een zeer beschermende werking en is aan Tuella aangereikt. Het hoort uitsluitend bij haar werk, zo is dit door haar gezegd door het Command; ze vertelde me dit persoonlijk in 1991 als volgt:  Tonnie, this logo is firmly copyrighted and belongs to my work, en ik gaf nooit meer iemand het recht om dit zomaar te gebruiken.
Het geeft ook verwarring wanneer men dit Logo bij ander werk gaat plaatsen.

Voor alle duidelijkheid nogmaals: Dit vernam ik dus persoonlijk uit Tuella`s eigen mond in sept. 1991. Alle goede welgemeende bedoelingen ten spijt, dit moet ik bij dit logo nu mededelen.

IK BENů Een Bewaker van het Licht.
IK BENů Hier in Liefde aan het Werk.
Contactgegevens:           Afspraak maken:         Bestellen:         Bezoek Galerie:          naar www.hemelsekristallen.nl
"C" "Osiris"
IK BENů toegewijd aan
Het Koninkrijk van GOD op Aarde
Interplanetaire Broederschap en
Universele VREDE


Voor hen die geinteresseerd zijn en die intu´tief voelen, dat het logo hun iets doet, zich daarmee verbonden weten en voelen, kunnen contact opnemen en zijn er diverse artikelen te bestellen via e-mail of telefonisch
(Let op: U kunt geen Lid worden; het gaat om een gevoel van verbondenheid; dat heb je of niet.) Van Tuella zijn er 4 boeken te bestellen en haar boek Project Wereld Evacuatie te lezen en te downloaden.
In het Nederlands zijn dus 4 boeken te verkrijgen, en 1 Project W.E.
gratis te downloaden!

De vier boeken, die kunt u alle vier bij mij bestellen.
Zie afdeling op deze site: Boeken.

Door veel mensen wordt de meditatie: "Hou de wereld aan je Hart" uitgesproken; dat gebeurt reeds vanaf 1991.
Om de drie uur is de beste tijd. 3.00 6.00 9.00 en 12.00 uur 3.00 uur enz.
Voor iedereen zal er een mogelijjkheid zijn, het liefst op een van die uurtijden! Het versterkt door bundeling, de energie. Doet u mee?

Deze Meditatie van Paulus de Venetiaan treft u aan op deze site onder afdeling: Meditaties.


Welkom

Wat is het Ashtar Commando?

Doel van het Ashtar command

Wanneer wordt er ingegrepen

Hoe ik Tuella ontmoette.

Transformatie

De betekenis van het Logo

Project Wereld Evacuatie
Dit eerst lezen voordat u het boek leestBoeken van Tuella, door Osiris uitgegeven. vanaf 1992 en nu actueel.

Korte uitreksels uit Tuella`s boeken

Artikelen met Ashtar Command Logo.

Foto`s van diverse leden van de Galactische Federatie, engelen enz.
(ook ontvangen in 1991)

Meditatie van Paulus de Venetiaan door Tuella 1980! ( actueel nu! )

Voor nieuwetijdskristallen, ook bij meditatie`s?
Voor de pijnappelklier-activatie?
Voor uw drinkwater?
www.hemelsekristallen.nl


Nieuwsbrief van Tuella van 1992

De taken van de Landen

Berichten

Linken naar anderen

De wolkenserie is door Tuella gemaakt
(Deming USA), mij aangereikt in 1991,
U ziet op foto 3 haar eigen handschrift.
"On way to my house"