G.A.I.  ( Guardian Action International )  "Osiris"
Galactische Federatie
"Het Ashtar Commando"
De wolkenserie is door Tuella gemaakt
(Deming USA), mij aangereikt in 1991,
U ziet op foto 3 haar eigen handschrift.
"On way to my house"
Welkom

Wat is het Ashtar Commando?

Doel van het Ashtar command

Wanneer wordt er ingegrepen

Hoe ik Tuella ontmoette.

Transformatie

De betekenis van het Logo

Project Wereld Evacuatie
Dit eerst lezen voordat u het boek leestBoeken van Tuella, door Osiris uitgegeven. vanaf 1992 en nu actueel.

Korte uitreksels uit Tuella`s boeken

Artikelen met Ashtar Command Logo.

Foto`s van diverse leden van de Galactische Federatie, engelen enz.
(ook ontvangen in 1991)

Meditatie van Paulus de Venetiaan door Tuella 1980! ( actueel nu! )

Voor nieuwetijdskristallen, ook bij meditatie`s?
Voor de pijnappelklier-activatie?
Voor uw drinkwater?
www.hemelsekristallen.nl


Nieuwsbrief van Tuella van 1992

De taken van de Landen

Berichten

Linken naar anderen

Contactgegevens:            Afspraak maken:        Bestellen:          Bezoek Galerie:          naar www.hemelsekristallen.nl
Het doel van het Ashtar Command

Het doel van het Ashtar Command is: “In dienst te staan van God De Vader, de Kern van Alles wat Is. Daarom als taak gekregen:

1. Het Universum te dienen in totaliteit.

2. De trillingen van deze planeet te verhogen, waardoor de mensheid collectief tot een hoger begrip en bewustzijn komt.

3. Begrip en contact met andere gebieden in de kosmos te leggen.

4. Het helpen van diegenen van Het Lichtleger die thans op Aarde verblijven; zij krijgen bepaalde taken opgedragen, die zeer uiteenlopend kunnen zijn. Maar… ook zijn er afgezanten in en op andere planeten werkzaam, in andere zonnestelsels.

5. Het beschermen van de energiesystemen, de vortexen, het magnetisch veld, de aardas, de polen, van het gehele zonnesysteem van deze melkweg voor wat deze Aarde betreft. Andere commando’s zijn ook weer werkzaam in ook andere zonnestelsels.

6. Tegelijk zegt Commandant Ashtar: WEL mag en moet de Aarde op zich, als levend lichaam, geëerbiedigd worden; haar evolutie mag niet gehinderd worden: “wanneer de mensheid over de streep gaat, komt er een natuurlijke reactie, zoals u als mens, dat precies zo zou ervaren”. (Vandaar, dat het van een uiterst groot belang is, te luisteren naar datgene wat deze Lichtgroep, het Ashtar Command aanraadt aan onze mensheid. Doch… we kregen een vrije wil.)

7. Een plan overeind te zetten, om in te grijpen wanneer dat nodig mocht zijn, voor de gehele mensheid. (Dat is dus het plan wat aan hun Eerste Afgezant, Tuella, is aangereikt in de jaren 1970 !)

8. Het ziet er tot dusverre naar uit, dat dat zogenoemde plan A niet uitgevoerd zal behoeven te worden. (Zoals Tuella dat ook in haar hart hoopte en mij dat uitgebreid vertelde in 1991.) Maar niettemin kunt u het boek Project Wereld Evacuatie vanaf April 2011 lezen op deze site en ook gratis downloaden.  (vele verzoeken bereikten mij… “Maar hoe zat dat Project dan in elkaar?    Hoe zou dat e.v. gaan? “

9. Is het collectief-mensheid voldoende bewust DAN zal de Aarde worden opgenomen in de Federatie van Vrije Werelden. DAT is het grote doel. Daar waar vrede is, daar waar vrijheid is, want daar IS namelijk… een Hoog Bewustzijn! Daar “kent en weet” men niet anders!

10. Wanneer wordt er ingegrepen? De Behoeders van het Melkwegstelsel


Voor meer lezen klik hier. (PDF)