G.A.I.  ( Guardian Action International )  "Osiris"
Galactische Federatie
"Het Ashtar Commando"
Waar staat het Ashtar Command voor?

Het is opmerkelijk hoe het Ashtar Command opeens meer en meer in de belangstelling komt te staan; men heeft er klaarblijkelijk opeens oog voor. Beter gezegd: het steeds verder in stijgende lijn gaande bewustzijn voor meer zaken dan die zich op dit Aardse plan afspelen, dringt door bij veel mensen en gaat men zaken die diep in het bewustzijn verborgen zitten herkennnen; het wordt weer “opgehaald uit de herinnering”.

En dan.. gaat het pas echt leuk worden. Het is dus niet alleen te danken aan het feit, dat er steeds meer films te zien zijn op de tv over zo veel wat er buiten ons Aardse paradijsje bestaat. (paradijsje! Nou ja, zo is het dus bedoeld dat deze Aarde zou zijn) Leven buiten deze Aarde, Zo Boven Zo Beneden, zo als er hier een evolutie bestaat op Aarde, zo bestaat het ook op en in andere stelsels van leven. Commandant Ashtar is de leider van de Intergalactische Federatie. Een groot Vrijwilliger die zich in dienst heeft gesteld, direct naast Hoog-geëvolueerde Wezens zoals Jezus, bekend in andere stelsels als Lord Sananda, direct naast de Energie, Aartsengel Michaël.

Hij heeft zich vrijwillig geplaatst als een Strijder voor Het Licht naast Jezus de Christus en Het legioen van de Aartsengel Michaël. En dat niet alleen voor deze tijd, doch reeds eonen lang. Vele hulpcommandanten en “personeel” weten zich dat te herinneren.

In Aardse termen zouden we zeggen: Zijn Lichtlegioen en alle betrokken betrokkenen trokken ten strijde door het Gehele Universum heen, daar waar maar hulp nodig was. God heeft altijd medewerkers gehad. Secretarissen, maar duidelijk ook strijders. Er waren indelingen, een grote orde, geen chaos, elke hoofdcommandant had zo een eigen onderdeel en taak, met Commandant Ashtar aan de leiding.

Er was en is nog steeds een groep, die zich “The Free Abonteers” noemen, deze was en is inzetbaar voor die gebieden in het Universum waar het erg moeilijk was om “orde op zaken te stellen”.

Dit orde op zaken stellen dient u te zien als “bewustzijn bijbrengen”, door bijvoorbeeld de juiste mensen te inspireren bepaalde zaken “te ontdekken”, of dingen die voor die tijd nodig waren “op de markt te brengen”, tot welzijn van de mensheid en daardoor te dienen als vooruitgang voor die tijd, voor die mensen, in die situatie waarin ze verkeerden. Ook letterlijk ten strijde te trekken in het Universum. Lees het boek: Ashtar een Huldeblijk.

Van “The Free Abonteers” leven er mensen in deze tijd op Aarde en hebben vaak zware taken op de nek; alles om zelf weer te leren hoe het is om op deze Aarde te leven, maar vooral om mensen een stuk in het onderscheiden aan te reiken, van “let hier op en kijk eens het zit toch heel anders in elkaar, dan we met zijn allen dachten”! Niet een gemakkelijke taak.

Zie “The Free Abonteers” maar als een groepje Lichtwerkers, die wanneer ze in militaire dienst zouden zitten in Nederland bijvoorbeeld, zouden behoren tot de afdeling “groene baretten”, inzetbaar voor de moeilijkste klussen. Een voorbeeld: Zoals de mariniers in Rotterdam opereerden bijvoorbeeld tijdens de aanvang van de 2e wereldoorlog; het verzet wat zij daar pleegden tegen de Duitse overmacht in het centrum van Rotterdam. Er zijn ook heel veel andere taken te noemen.

“The Free Abonteers”, in het Ashtar Command dienden en dienen aldaar, waar de “akelige klussen” te doen zijn. De Vrijbuiters, die nergens voor terugdeinzen, bijna onmogelijke taken te verwerken krijgen.

Er bestaat een groots plan voor deze Aarde; onze overgang naar een veel wijdser bewustzijn, waar onze lichamen zich langzamerhand zullen gaan aanpassen aan de meest onvoorstelbare mogelijkheden. Bijvoorbeeld het op 3 of wel 4 plaatsen tegelijk te zien en te spreken zijn. Jezus de Christus beheerste als geen ander deze mogelijkheid; we vinden dat terug in de H.Schrift. Maar ook talloze wonderen: de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, een vis werd duizenden vissen en ook wonderbaarlijke genezingen.

Het “beheersen” van onze eigen lichaamscellen, dat is onze toekomst. Regeneratie in optima forma. Dat is wat de Meesters en yogi’s beheersten en beheersen; vandaar die hoge ouderdom. Dat is ons voorland en wordt bij sommigen reeds ervaren. Stelt u zich dat eens voor. Wat een omslag voor de gigantische pharmaceutische industrie zal dat zijn; zij bepalen in grote mate ‘de gezondheid en duur van leven’ van de mens. Er zijn al goede medicijnen die al zelfdenkend zijn; die zelf in het lichaam uitzoeken waar iets ‘opgeknapt’ moet worden! Kunt u het zich voorstellen? Vol met prachtige energie en genezende trillingen uit de Rijken van het licht. Dat alles hangt af van alweer ‘Het Collectieve Bewustzijn’ of al dit goeds voor de mens verkrijgbaar zal zijn. Vooral of artsen en specialisten daar voor open staan; zij zullen een geheel andere visie moeten bezitten wat de mens is, namelijk… Een ziel met een lichaam en niet andersom. Hier is nog veel meer over te zeggen. “Ook de mens moet dit snel en overal aankunnen; met andere woorden gaan begrijpen en inzien wat we werkelijk zijn”. Maar tegenhouden van dit alles… dat kan niet meer!

Een eerlijke zuivere instelling en vooral bescheidenheid, in onvoorwaardelijke liefde voor de patiënt, dat zal ook zeker nodig zijn om daar mee te ‘mogen’ werken. (Anders werken ze niet!)Contactgegevens:            Afspraak maken:         Bestellen:          Bezoek Galerie:          naar www.hemelsekristallen.nl
Welkom

Wat is het Ashtar Commando?

Doel van het Ashtar command

Wanneer wordt er ingegrepen

Hoe ik Tuella ontmoette.

Transformatie

De betekenis van het Logo

Project Wereld Evacuatie
Dit eerst lezen voordat u het boek leestBoeken van Tuella, door Osiris uitgegeven. vanaf 1992 en nu actueel.

Korte uitreksels uit Tuella`s boeken

Artikelen met Ashtar Command Logo.

Foto`s van diverse leden van de Galactische Federatie, engelen enz.
(ook ontvangen in 1991)

Meditatie van Paulus de Venetiaan door Tuella 1980! ( actueel nu! )

Voor nieuwetijdskristallen, ook bij meditatie`s?
Voor de pijnappelklier-activatie?
Voor uw drinkwater?
www.hemelsekristallen.nl


Nieuwsbrief van Tuella van 1992

De taken van de Landen

Berichten

Linken naar anderen

De wolkenserie is door Tuella gemaakt
(Deming USA), mij aangereikt in 1991,
U ziet op foto 3 haar eigen handschrift.
"On way to my house"