G.A.I.  ( Guardian Action International )  "Osiris"
Galactische Federatie
"Het Ashtar Commando"
Project Wereld Evacuatie Lezen


Beste lezer…

Het boek van Tuella: Project Wereld Evacuatie, is in de nederlandse vertaling (151 pag.) beschikbaar op deze website.

Het is toegestaan het boek te lezen, te printen of te downloaden uitsluitend voor eigen gebruik.

Het is niet toegestaan het boek voor commerciële doeleinden te gebruiken, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of anderzins te kopiëren of te publiceren. De rechten voor het boek liggen zoals vermeld op de eerste pagina exclusief bij uitgeverij G.A.I./Osiris te Apeldoorn.


Inleiding Boek Project Wereld Evacuatie

Voordat u dit unieke boek “Project Wereld Evacuatie” zou willen gaan inzien van Tuella verzoek ik u eerst het volgende te lezen:

Het was in sept. 1991 dat mijn pad me bracht bij Tuella; zoals u kunt lezen onder hoofdstuk Ashtar Command, Mij werd werk overgedragen ter verspreiding en vertaling in de nederlandse taal en dat wereldwijd. Het Ashtar Commando, De Galactische Federatie. “Het was een herkenning uit zeer oude tijden.”

De boeken van Tuella zijn vertaald, en door mij uitgegeven vanaf begin 1992 en verdere jaren.
Ook het boek Project Wereld Evacuatie, werd toen ook al vertaald.

Ik had toen niet het gevoel dat boek toen uit te geven; het bewustzijn van mensen was in die tijd daar zeker niet aan toe.
Zo belandde de diskette in een stevige envelop! Dat gebeurde in 1992.

Waarom nu wel uitgeven en wel in deze vorm, via de website? Steeds meer kwamen en komen er vragen naar de boeken van Tuella, Ook en juist naar deze informatie! Ook door veel jonge mensen. Zo van:  ja maar hoe zit dat dan met die eventuele Evacuatie. Het is niet zo vreemd die vraag naar haar werk, gezien er in deze tijd aan de hand is, wat Tuella tientallen jaren geleden al beschreef.

Om maar te noemen de verschuiving van de Aardas, verandering van het magnetisch veld, de Photonbelt, Nova Terra..alle info over de Pijnappelklier, en oefeningen en de belangrijkheid daarvan voor onze transformatie. De Tijdinkrimping! (Boek De Dynamiek van Cosmische Telepathie) De tijd ver vooruit zijnde informatie! Bewustzijnsverhoging! Transformatie!

En komt er niet de laatste tijd (2010, 2011)veel informatie van jaren terug vrij, ook van hooggeplaatste militairen hoe “buitenaardsen” gezorgd hebben voor het onklaar maken van nucleaire bommen en raketten in de basissen waar ze lagen opgeslagen?

Zij hebben van de Galactische Federatie al veel ongemerkt gedaan voor ons! Des te hoger ons Collectief Bewustzijn, des te meer er voor ons gedaan kan worden” Dat is een Cosmische Wet!We zien met rasse schreden de vooruitgang, de transformatie van de mensheid en De Aarde, met alles eromheen wat daarbij nodig is.

Maar ook de Aarde mag zichzelf genezen, Haar transformatie! Zij rekt zich uit, zij draait zich eens om, de laatste tijd meer en meer: daardoor aardbevingen, vloedgolven, modderstromen. Daar zitten we midden in en dat meldde Tuella dan ook al vele jaren geleden! De evolutie naar Het Licht is niet meer te stoppen, de veranderingen zullen absoluut doorgaan.

(Tuella was een echt “Cosmisch Kanaal.”) Lees “Met een Opdracht naar de Aarde”

Zij zei me persoonlijk toen ik 10 dagen bij haar was in 1991: ”het is te hopen dat wat ik heb moeten noteren, eigenlijk niet zou behoeven plaats te vinden! (Ze bedoelde dus “Project Wereld Evacuatie.) Denkt u nu niet.. dan is dit achterhaalde info.! “Zij zullen altijd Stand-by blijven”

( Deze info werd haar aangereikt in de tijd dat 2 grootmachten op deze Aarde, ieder a.h.w. met een vinger op de knop zaten, om een atoomoorlog te beginnen: Rusland-Amerika. En zie wat er daarna nog steeds plaats vond/vindt tussen grootmachten!)

Tuella: ” In feite zouden wij het met elkaar moeten kunnen oplossen op deze mooie Aardeplaneet, we zouden het anders niet gered hebben met elkaar. De mensheid dient een Hoger Bewustzijn te krijgen, Het Vredesbewustzijn, het Christusbewustzijn. Maar is het tegelijk niet een grote troost dat er zo voor ons gezorgd zou kunnen worden? Uit de Allerhoogste Bron Tonnie?” Ik kon het slechts beamen.

Wie ben ik u deze informatie te onthouden, dat speelde ook door mijn hoofd. En wanneer dan opeens de diskette na zoveel jaren plotseling weer in mijn handen komt, staat mijn besluit vast!Daarbij komt dat na zoveel jaren alle informatie, tot verbazing van menigeen, er nog geheel gewoon op staat! Na 18 jaar! Ik hoor mijn vriendin, de al jaren geleden overgegane Adelheid Stove nog zeggen: we zullen het op de beste diskette zetten die er maar bestaat!

Ik verwijs naar datgene wat Tuella zou onderschrijven en ikzelf dus ook. Klik aan. Onder Kind van de Toekomst. De 3 video’s. Dat dit boek u een steuntje in de rug mag geven, voor deze komende tijd en gebeurtenissen die op uw levenspad zouden kunnen komen.

Weet wel: we zullen zijn waar we karmisch behoren te zijn. En bedenkt u zich wel! “Wij zijn geen van God en Alles verlaten Planeet!”Ik verwijs ook naar Andov Pane, nu 38 jaar oud. Hij noemt ook de info die u op deze site aantreft, en ik al jaren geleden ook publiceerde van 1977

in mijn Nieuwsbrieven G.A.I./Osiris: Vrillon van het Ashtar Commando. Zie www.paneandov.com/2010/08/2012 www.paneandov.com


Bekijk hier het Boek Online  Project Wereld Evacuatie

Contactgegevens:            Afspraak maken:         Bestellen:          Bezoek Galerie:          naar www.hemelsekristallen.nl
Welkom

Wat is het Ashtar Commando?

Doel van het Ashtar command

Wanneer wordt er ingegrepen

Hoe ik Tuella ontmoette.

Transformatie

De betekenis van het Logo

Project Wereld Evacuatie
Dit eerst lezen voordat u het boek leestBoeken van Tuella, door Osiris uitgegeven. vanaf 1992 en nu actueel.

Korte uitreksels uit Tuella`s boeken

Artikelen met Ashtar Command Logo.

Foto`s van diverse leden van de Galactische Federatie, engelen enz.
(ook ontvangen in 1991)

Meditatie van Paulus de Venetiaan door Tuelle 1980! ( actueel nu! )

Voor nieuwetijdskristallen, ook bij meditatie`s?
Voor de pijnappelklier-activatie?
Voor uw drinkwater?
www.hemelsekristallen.nl


Nieuwsbrief van Tuella van 1992

De taken van de Landen

Berichten

Linken naar anderenDe wolkenserie is door Tuella gemaakt
(Deming USA), mij aangereikt in 1991,
U ziet op foto 3 haar eigen handschrift.
"On way to my house"