G.A.I.  ( Guardian Action International )  "Osiris"
Galactische Federatie
"Het Ashtar Commando"
"Met een Opdracht naar de Aarde"

HET NIEUWE PLAN       
Is in dit boek te lezen en is informatie uit de beginjaren 1980....
Wat er nu aan de hand is met de banken, de EU, geld, ruilhandel.

Het Plan vereist een geheel nieuwe manier van zaken doen. De bestaande formule heeft geen succes meer! Het Plan vereist een nieuwe geldhandel die alleen wordt geleid door de regering en niet door een of andere financiele groepering. Hiermee bedoelen wij dat vroeger de Federal Reserve en andere financiele instituten de controle over de financiele zaken hadden die de regering de mogelijkheid ontnam om de economische politiek te leiden. Als de Federal Reserve, de fiscus en andere regeringsinstanties niet langer actief zijn, is er ruimte om terug te keren naar het systeem van een gezonde  economische politiek. Dit vereuist een vrije geldstroom met uitsluiting van schuldenlasten en zonder zich op het verleden te richten. Velen zullen dit moeilijk kunnen begrijpen. De vrije geldstroom volgt als een tussenvorm van ruil nodig wordt! Dit vraagt om een gezonde economische politiek, die uiteindelijk zal leiden tot de totale afwezigheid van geld !
Dan zal de ziel vrij zijn om voorwaarts te gaan naar Het Licht !

De vrije geldstroom is de enige remedie om terug te vechten tegen de duistere krachten, die de economische politiek zo lang hebben beheerst. Zij die van Het Licht zijn, zullen van de huidige tijd op de hoogte zijn!
Wij bieden hier slechts een tijdelijke oplossing
Want de uiteindelijke oplossing komt met Liefde en tenslotte met het delen van Gods overvloed.! De Hemelse Vader wacht op de roep om ALLE Overvloed te geven die voor iedereen nodig is! (enz.enz.enz.enz. enz. tenslotte......)  
Het Plan vereist verbintenis met de Geestelijke  Hierarchie!
Wij kunnen alels wat nodig is in de stoffelijke wereld tevoorschijn brengen, zodra er om gevraagd wordt door hen die geestelijk gecodeerd zijn met de welwillendheid en de verantwoordelijkheid om Het Plan te ondersteunen. Velen blijven achter in hun eigen lagere zelf. De Werkers van Het Licht van deze dimensie
moeten een groot onderscheidingsvermogen hebben.
********************************************************************************
Ook in dit indrukwekkende boek is b.v. te lezen: 
"DE BEHOEDERS VAN HET MELKWEGSTELSEL"
********************************************

V
ergis je niet, de herbergen van de Hemel zijn gereed en wachten op hun gasten! Niets is teveel gezegd over deze onafhankelijke, fenomenaal georganiseerde, ongelooflijk grote zwevende etherische werelden! Zeven van deze grote parelmoer-witte Ruimtesteden zouden gereed zijn, in doorsnede van ruim 160 km. De grootste
herbergt de hoofd-kwartieren van Heer Jezus, Sananda, Ashtar en het Ashtar Commando. De grote Ruimte-steden  hebben meestal twaalf dekken  en het zou je plezieren een uitstapje te maken om er een te bekijken, zoals mij is overkomen.
Bij de nadering zien we onderaan het EERSTE dek, het grote aankomst-en vertrekplatform voor alle verkeer.
Het bestaat uit perrons voor aankomst, parkeerdokken, garages voor vaartuigen van binnenkomende bezoekers, onderhouds-afdelingen en opslagruimten enz,.enz.enz.enz.
TWEEDE dek lijkt een geweldige voorraadkamer  enz.enz.enz.

DERDE dek is een grote dierentuin.......enz.enz.enz.

VIERDE dek is bestemd voor landbouwkundig onderzoek enz.enz.enz.

dit gaat zo door beste lezers tot en met DEK12,   "De KOEPEL". is de naam.
*****************************************
Verder in dit boek:  
"Plotseling zag ik hoog boven deze grote open plekken het helder glanzende Licht van een Ruimteschip. Schitterend daalde het stil en zacht op de groene vlakte. Het was een prachtig schip van ongelooflijke afmetingen. Mijn hart bonsde. Plotseling gingen er in de buitenwand van de grote Stad overal deuren open en brede trappen werden snel en efficient neergelaten. Op elke trap stonden massa's mensen; jongeren op de schouders of aan de hand van de ouders, peuters, met in hun armen de jonge huisdieren die de Ruimte-vrienden hun hadden gegeven. Zij begonnen snel, jubelend van vreugde of biddend de trappen af te dalen. Het was een en al geluk en gelach. De grote emotie van het moment was aanstekelijk en ik voelde dat ik net zo opgewonden was en lachte als zij. Ik keek naar de Commandant en ook hij lachte van vreugde.
"Wat gebeurt hier meneer?"
" Dit is de eerste landing van mensen en Werkers van Het Licht, die naar de Nieuwe Aarde terugkeren". Mijn adem stokte terwijl ik mij verwonderde over hun geluk!
Zo ver je kon zien renden zij over de prachtige groene heuvels enn de jonge kinderen hadden het druk met het knuffelen van hun dieren................enz.enz.enz.enz.
Warm aanbevolen (herdrukt) boek, wat u herleest en herleest. 
***********************************************"De Dynamiek van Cosmische Telepathie"
DE DYNAMIEK VAN HET MENSELIJK BREIN

Als we alle facetten van cosmische telepathie in overweging nemen, is het de moeite waard
een deel van de tijd te besteden aan het onderzoek van die prachtige ontworpen schepping-
hetmenselijk brein (de hersenen.)
Het is een voortreffelijke computer en zijn oorspronkelijk model werkt nog steeds prima.
Het is een geheugenbank, een up-to-date communicatiesysteem, een dynamo voor de
lichaamsmachinerie, een krachtneter, een chemisch laboratorium een beeldbuis, en een op
de hemel gerichte antenne. Het is een coordinator van onze geestelijke, mentale, emotionele
en fysieke systemen die signalen afgeeft vanuit de innerlijke ruimte naar alles wat ons gehele
wezen en onze wereld raakt! enz.enz.enz.enz.enz.enz.

DE DYNAMIEK VAN AFSTEMMING

Alles wat onze vrede verstoort, verstoort ons werk als boodschappers. Emotionele stress
is niet alleen een ware moordenaar, zoals de wetenschap heeft geleerd, maar het is totaal
vernietigend voor cosmische telepathie. Iemand die innerlijk in de knoop zit door stress uit
de omgeving kan niet de diepe vrede bereiken die voor communicatie wordt vereist.
Opnieuw heeft ASHTAR enkele goedgekozen woorden over het onderwerp stress:
"In tijden van emotionele stress hept het om te pauzeren voor een diepe, lange en langzame
ademhaling, altijd en onder alle omstandigheden. Want in een tijd van emotionele stress
snijdt men zichzelf af van geestelijke hulp, juist wanneer die het meest nodig is. Als het
lichaam lijdt aan emotionele stress, worden de klieren gespannen en zij kunnen de vier
lagere lichamen niet voeden zoals zij gewoonlijk doen. enz.enz.enz.enz.

"Laat dit de les zijn...dat emotionele stress zeer schadelijk kan zijn voor het ontvangen
van geestelijke hulp om de oorzaak (!) van de emotionele stress te verlichten. Dit is een
fundamentele les in Meesterschap waarvan ik je deelgenoot maak. Wij begrijpen de
moeilijkheden die allen ondervinden in het ervaren van incarnatie.Ze zijn niet gemakkelijk
te doorstaan. Zij kunnen vernietigend voor de psyche worden en de geestelijke over-
winning dwarsbomen. Drie maal lang en diep ademhalen zal altijd verlichting brengen van
spanningen die gecreeerd worden door emotionele spanning of emotionele antwoorden
op gebeurtenissen. Doe dat zodra de omstandigheden dat toelaten, keer je naar binnen!"
enz.enz.enz.enz.


HET INTERDIMENSIONALE VERBOND

Wij zijn allen een deel van het grote Multiversum, of Cosmos, of Schepping. Allen helpen elkaar.
Het is een verbond, maar het is niemand toegestaan om elkaars aangelegenheden te leiden, alleen te assisteren.
Een enorme herstructurering is er geweest, naar een meer genormaliseerde communicatievorm,
procedures, zelfs vervaardigde berichten, om een verwisselbaar systeem voor alle werelden te
vormen om het mogelijk te maken een efficienter Verbond te hebben,
Doelmatige organisatie is alleen mogelijk door standaardisering.

De Interplanetaire Confederatie, welke onder het Commando van Ashtar is, binnen jullie zonne-
systeem, is de verantwoordelijke voor de Planeet Aarde, doch slechts binnen jullie Sterrensysteem.
Het Ashtarcommando is verbonden met de Melkwegconfederatie.
Ze gebruiken vele vloten van de Grotere Federatie, die hulp in de nood zijn!
Deze staan onder de bevoegdheid van Ashtar voor enige evacuatie-nood-toestand.

Jullie planeten hebben afzonderlijke geestelijke Hierarchieen van zichzelf, naast de totale Hierarchie voor het gehele Zonnesysteem.
Allen zijn onverklaarbaar met de Meester Jezus Sananda verbonden.
Zou de nood stijgen, dan kan Ashtar zich ook beroepen voor steun op de Melkwegvloten.

De Melkweg Federatie is niet meer dan 4 delen van de Interdimensionale Federatie van Vrije
Werelden.  Het betekent de Melkweg Confederatie van het Melkwegstelsel.
Zij leenden vrijwillig veel noodzakelijke steun aan het Ashtar Commando en wanneer meer hulp-
bronnen nodig zijn, kunnen zij gebruik maken van de onmetelijke hulpbronnen van de
Interdimensionale Federatie. Dit gebeurt steeds weer.
Dit verklaart ook waarom de ene Ruimtebron feitelijk niet bekend is met de andere of mogelijk
nooit de naam heeft gehoord.
Wij spreken van miljoenen, in personeel en in vaartuigen uit de ver verwijderde ruimte.

DE INTERDIMENSIONALE  FEDERATIE  VAN  VRIJE  WERELDEN  is het grotere
lichaam, uit de 33 onmetelijke sectoren gemaakt in een alomvattend lichaam.
Het is gewoonweg vereenvoudigd  om van Federatie te spreken, want wij zijn van OVERAL
UIT DE COSMOS VANDAAN, welke onmetelijk veel groter is.
Dus wanneer iemand spreekt van  "DE FEDERATIE" is door die term
DE INTERNATIONALE FEDERATIE VAN VRIJE WERELDEN  bedoelt.

enz.enz.enz..   Dit zeer unieke boek, reeds in 1991/92  in het nederlands vertaalt  geeft u
inzicht in het Ashtar Commando. Door Tuella, een Cosmisch Kanaal (!) 1e uitgave in 1985.
Voor deze tijd  2012, zeer actueel.

*********************************************************************
"Er is geen vrijheid die de vergelijking kan doorstaan met de vrijheid van te doen en te zijn,
dat wat in harmonie is met alles van Het Leven en alles van De Goddelijke Geest.
"DE ONEINDIGHEID"
Ik heb gewenst deze gedachten met jullie  allemaal te delen.
Ik ben  Ashtar
(blz.98 van het boek "Ashtar een Huldeblijk"
*********************************************************************
Contactgegevens:            Afspraak maken:         Bestellen:          Bezoek Galerie:          naar www.hemelsekristallen.nl
Welkom

Wat is het Ashtar Commando?

Doel van het Ashtar command

Wanneer wordt er ingegrepen

Hoe ik Tuella ontmoette.

Transformatie

De betekenis van het Logo

Project Wereld Evacuatie
Dit eerst lezen voordat u het boek leestBoeken van Tuella, door Osiris uitgegeven. vanaf 1992 en nu actueel.

Korte uitreksels uit Tuella`s boeken

Artikelen met Ashtar Command Logo.

Foto`s van diverse leden van de Galactische Federatie, engelen enz.
(ook ontvangen in 1991)

Meditatie van Paulus de Venetiaan door Tuella 1980! ( actueel nu! )

Voor nieuwetijdskristallen, ook bij meditatie`s?
Voor de pijnappelklier-activatie?
Voor uw drinkwater?
www.hemelsekristallen.nl


Nieuwsbrief van Tuella van 1992

De taken van de Landen

Berichten

Linken naar anderen

De wolkenserie is door Tuella gemaakt
(Deming USA), mij aangereikt in 1991,
U ziet op foto 3 haar eigen handschrift.
"On way to my house"