G.A.I.  ( Guardian Action International )  "Osiris"
Galactische Federatie
"Het Ashtar Commando"
De wolkenserie is door Tuella gemaakt
(Deming USA), mij aangereikt in 1991,
U ziet op foto 3 haar eigen handschrift.
"On way to my house"
Welkom

Wat is het Ashtar Commando?

Doel van het Ashtar command

Wanneer wordt er ingegrepen

Hoe ik Tuella ontmoette.

Transformatie

De betekenis van het Logo

Project Wereld Evacuatie
Dit eerst lezen voordat u het boek leestBoeken van Tuella, door Osiris uitgegeven. vanaf 1992 en nu actueel.

Korte uitreksels uit Tuella`s boeken

Artikelen met Ashtar Command Logo.

Foto`s van diverse leden van de Galactische Federatie, engelen enz.
(ook ontvangen in 1991)

Meditatie van Paulus de Venetiaan door Tuella 1980! ( actueel nu! )

Voor nieuwetijdskristallen, ook bij meditatie`s?
Voor de pijnappelklier-activatie?
Voor uw drinkwater?
www.hemelsekristallen.nl


Nieuwsbrief van Tuella van 1992

De taken van de Landen

Berichten

Linken naar anderen

Wanneer wordt er ingegrepen!


10. Wanneer wordt er ingegrepen? De Behoeders van het Melkwegstelsel
Commandant Ashtar Gaf in 1988 een belangrijke boodschap. Het gaat over eventuele interventie van de Galactische Federatie naar onze Aarde.


Ashtar stelde:
” Bedenk dat er bij de volgende situaties bemiddeld zal worden door onze Vloten:
Als wereldse activiteiten een nadelige invloed op het Universum en de gehele kosmos zouden hebben.
Als activiteiten op Aarde er op duiden dat de planeet mogelijk vernietigd kan worden, hetgeen invloed op de kosmos zal hebben.
Als aardse vrijwilligers uit verre sferen en Melkwegstelsels in direct gevaar zijn, zouden wij onmiddellijk tussenbeide komen.
Als er een overmaat aan negatieve krachten is ten koste van de hele Aardse bevolking, hetgeen niet in overeenstemming is met de kosmische wet.
In al deze gevallen hebben wij volgens de kosmische Wet recht tot interventie. “
Dit is een van de belangrijkste boodschappen die in 1988 door Commandant Ashtar werd aangereikt.

” De Herbergen van de Hemel zijn gereed.
Niets is teveel gezegd over deze onafhankelijke, fenomenaal georganiseerde, ongelooflijk grote zwevende Etherische werelden. Zeven van deze grote parelmoer-witte Ruimtesteden zouden gereed zijn, in doorsnede variërend vanaf 160 Kilometer.
De grootste herbergt de hoofdkwartieren van Jezus Sananda, Ashtar, en het Ashtar Commando.


Hieronder ziet u in Etherische vorm een unieke fotoserie door Tuella zelf gefotografeerd. Haar eigen handschrift is te lezen en te zien. Ik ontving deze foto’s in 1991 van Tuella persoonlijk in Salt Lake City.

                                                                               
(c)


“Want zie, Ik schep een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde, aan wat vroeger was zal niet gedacht worden. Het zal niemand meer in de zin komen.” (Jes. 65:17-25)


“En ik zag een Nieuwe Aarde….en Ik, Johannes, zag de Heilige Stad, Nieuw Jeruzalem neerdalen van God uit de Hemel……en Ik hoorde een luide Stem uit de Hemel, zeggen:” Ziet de Tabenakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volken zijn, en God zelf zal bij hun zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen wissen, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.                           Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

En Hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de Heilige Stad….Neerdalende uit de Hemel, van God.” (Openb. 21)
” Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden…….en zij zullen de oorlog niet meer kennen.” (Jes.2:4)Contactgegevens:            Afspraak maken:        Bestellen:          Bezoek Galerie:          naar www.hemelsekristallen.nl